A fizikai munka jelentősége és haszna egyidős az emberiség történetével. A civilizációk kialakulása mind ilyen munkavégzések által valósultak meg és máig a gazdasági termelés látványos hányadát képezik.

Jóllehet, a felvilágosodás kora óta a szellemi munka igénye nagymértékben megnövekedett, illetve napjainkban is többségében a felsőfokú végzettséggel végezhető munkák a legjövedelmezőbbek. Ennek ellenére a fizikai munkák globális megbecsültsége továbbra is állandó és örök. Az utóbbi évtizedekben megjelenő és gyorsuló digitalizáció, valamint robotika technológiái révén viszont a fizikai munka jellege fokozatosan kezd megváltozni, a közeljövőben pedig olyan átalakulásra kerülhet sor, amelyet a laikus tömegek nem is gondolnának.

Régóta létező utópiaként él a közgondolkodásban az a vízió, miszerint egyszer a robotok átveszik a munkavégzést és esetleg az emberi élet egyéb területein is eluralkodnak majd. A technológia jelenlegi állása ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, hiszen a robotikában beláthatatlan potenciál rejlik. Valójában már most is nem kevés fizikai munkát automata rendszerek végeznek, és ez a tendencia csak növekedni fog.

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy a következő évtizedekben a robotika térnyerése nem fogja kiszorítani a fizikai munka keresletét, csupán átalakítja azt. Szakemberek igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy várhatóan meg kell majd tanulni együtt dolgozni ezekkel a digitális eszközökkel, ami fizikai szempontból kevesebb teherrel fog járni, ugyanakkor megnövekedik majd a robotika ismeretének az igénye és egyéb intellektuális képességek birtoklása.

Kategóriák: Gazdaság